Συνδεδεμένες Φαντασίες Γραφή και Γλώσσα στη Θεραπεία

$0.00

Description

Author

PEGGY PENN

Pub Date

© 2007 English Version

© 2019 Greek Version

Description

Το παρόν βιβλίο «Συνδεδεμένες Φαντασίες» αποτελεί περισσότερο μια συλλογή από προηγούμενα άρθρα ή κεφάλαια βιβλίων της Penn σε συλλογικούς τόμους καθιστώντας το παρόν βιβλίο ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό έργο της εξέλιξης του ταξιδιού της στο χώρο του κοινωνικού κονστρουξιονισμού ενώ ταυτόχρονα παρέχουν όπως αναφέρει και η ίδια «..έναν αναστοχασμό για τη συνδετική κλωστή που υφαίνει όλα αυτά τα έργα μαζί ως μέρος μιας μεγαλύτερης ταπετσαρίας (σ. 13).

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται με πολλούς τρόπους στην ποιητική διάσταση της θεραπείας. Το ερώτημα που θέτει ο Ken Gergen για το «με ποιον τρόπο μπορεί η θεραπεία, επηρεασμένη από τον κοινωνικό κονστρουξιονσμό, να αναστατώσει το συνηθισμένο, να διεγείρει τη φαντασία και να βελτιώσει την αίσθηση της αισθητικής;» (Θεραπευτικές πραγματικότητες, σελ. 274)

December 20, 2019 7:48 am

Comments are closed here.